Thứ 2, 17/06/2024, 23:18[GMT+7]

Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội tại Sở Xây dựng

Thứ 4, 28/02/2024 | 15:29:49
8,079 lượt xem
Sáng ngày 28/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2023 tại Sở Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh chủ trì buổi khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 75 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư đang triển khai đầu tư xây dựng với tổng quy mô trên 1.200ha. Giai đoạn 2015 - 2023, có 35 dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, 5 dự án khu công nghiệp. Có 17.114 hộ người có công với cách mạng và 468 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo quy định. Toàn tỉnh hiện có 8 dự án nhà ở xã hội đã đi vào hoạt động với tổng gần 2.000 căn hộ, còn 6 dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu đề án phát triển nhà ở xã hội của tỉnh là xây dựng 7.000 căn hộ, giai đoạn 2026 - 2030 là 15.000 căn hộ.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đánh giá cao Quốc hội đã thông qua một số luật quan trọng, trong đó có Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai (sửa đổi)… Với nhiều điểm mới, các luật khi được thực thi sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai thực hiện, giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách. Các đại biểu cũng trao đổi về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai quản lý thị trường bất động sản, công tác quy hoạch, triển khai các dự án bất động sản, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh bất động sản; việc bố trí quỹ đất, vốn, quản lý, vận hành nhà ở xã hội…

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đề nghị Sở Xây dựng trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo của Sở theo hướng rõ kiến nghị, chuẩn số liệu; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo chung của tỉnh bảo đảm thời gian quy định. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến của Sở Xây dựng và các sở, ngành chuyển kỳ họp Quốc hội tới.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã khảo sát thực tế tại dự án nhà ở xã hội phường Quang Trung, dự án nhà ở xã hội khu dân cư xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực tế tại dự án nhà ở xã hội phường Quang Trung (thành phố Thái Bình).Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực tế tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).  

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày