Thứ 3, 25/06/2024, 19:53[GMT+7]

Cánh turbine gió được chế tạo như thế nào?

Thứ 3, 05/03/2024 | 08:47:09
1,490 lượt xem
Cánh turbine gió gồm nhiều lớp phức tạp, được chế tạo thành hai nửa trước khi ráp lại và thêm các chi tiết hoàn thiện.

Video: E1%BA%BF_t%E1%BA%A1o_nh%C6%B0_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o-.mp4?_t=1709603166

Theo: vnexpress.net