Thứ 7, 20/07/2024, 16:37[GMT+7]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào một số dự thảo luật

Thứ 4, 15/05/2024 | 17:42:10
3,811 lượt xem
Chiều ngày 15/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đã sửa đổi, bổ sung 42 điều, khoản, tăng 16 điều, khoản so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu. Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) gồm 10 chương, 78 điều.

Tham gia ý kiến các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và Luật Công chứng. Với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo giữ nguyên quy định về hành vi bị nghiêm cấm “để lộ thông tin về người tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi”; cần quy định một chương riêng về đấu giá tài sản công, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có tài sản được đấu giá và về tổ chức, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tham gia đấu giá các tài sản trên thị trường của Việt Nam. Ngoài ra, một số ý kiến góp ý vào các hình thức đấu giá, mua hồ sơ tham gia đấu giá, quy định trách nhiệm của người có tài sản đưa ra đấu giá, các hành vi bị nghiêm cấm, giảm thời gian đào tạo nghề công chứng với công chứng viên.

Đại diện Sở Tư pháp phát biểu góp ý vào dự thảo luật.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo luật.

Với  Luật Công chứng (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý về những quy định chung, về tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên; công chứng viên, hành nghề và tổ chức hành nghề công chứng; thủ tục công chứng giao dịch; cơ sở dữ liệu công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng; quản lý nhà nước về công chứng; xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại và giải quyết tranh chấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh đánh giá cao các ý kiến góp ý trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh: các ý kiến đóng góp là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia góp ý, thảo luận và phát biểu ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tới.

Thu Hiền

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày