Chủ nhật, 24/09/2023, 07:54[GMT+7]

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh: Giám sát việc thu hút đầu tư tại huyện Thái Thụy

Thứ 3, 12/09/2023 | 19:20:08
5,251 lượt xem
Chiều ngày 12/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện thu hút đầu tư trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022 tại huyện Thái Thụy.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại huyện Thái Thụy.

Huyện Thái Thụy đã thành lập được 7 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là trên 320ha. Tuy nhiên theo quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình, cụm công nghiệp Thụy Tân nằm ngoài đê nên bỏ ra khỏi phương án phát triển cụm công nghiệp, cụm công nghiệp Thái Thọ sáp nhập vào khu công nghiệp Thái Thọ 1. Đến nay, các cụm công nghiệp đã thu hút được 13 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.700 tỷ đồng, đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của toàn huyện. Giá trị sản xuất, thuế và các khoản nộp ngân sách nhaf nước tăng đều qua các năm.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy giải trình các vấn đề đoàn giám sát yêu cầu.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến kết quả thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp; khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu hút lao động có tay nghề, xử lý môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến thu hút đầu tư…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của huyện Thái Thụy; đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp. Đồng chí cũng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tổng hợp gửi kỳ họp HĐND tỉnh tới.

Chiều cùng ngày đoàn đã khảo sát thực tế tình hình thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp Thụy Sơn.

Đoàn khảo sát thực tế tại cụm công nghiệp Thụy Sơn (Thái Thụy).Đoàn khảo sát thực tế hoạt động của Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình FIRSTUNION Việt Nam, cụm công nghiệp Thụy Sơn. 

Đoàn khảo sát thực tế tại Trạm xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Thụy Sơn. 

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày