Thứ 5, 25/07/2024, 07:38[GMT+7]

UBND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình

Thứ 5, 20/06/2024 | 15:01:45
12,493 lượt xem
Sáng ngày 20/6, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tập trung nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/2/2019 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Dược - Sinh học tại huyện Quỳnh Phụ; thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị phía Nam đường Doãn Khuê, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình; hồ sơ đề nghị quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại ô đất quy hoạch ký hiệu A4 xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình. Đồng thời, thảo luận vào nội dung các tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới gồm: điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung theo Điểm b, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; ban hành nghị quyết quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 - 2025; ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. 

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tại cuộc họp. Đồng chí Thái Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại cuộc họp.Đồng chí Phạm Hồng Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.  

Video: 200624_-_UBND_TINH_HOP_NGHE_BAO_CAO.mp4?_t=1718874290

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chất lượng các báo cáo, tờ trình được các sở, ngành chuyên môn tham mưu xây dựng, đồng thời khẳng định đây là các nội dung rất cần thiết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh tới. 

Đồng chí thống nhất với các tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự và chế độ chính sách đối với thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung theo Điểm b, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; ban hành nghị quyết quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 - 2025; ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đang cư trú trên địa bàn tỉnh.

Về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Dược - Sinh học tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cần thiết phải xây dựng khu công nghiệp chuyên biệt nhằm tạo bản sắc riêng cho tỉnh Thái Bình. Hoan nghênh Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng quy hoạch phân khu làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đồng chí cũng yêu cầu phải chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm xây dựng hạ tầng, xứng tầm, đủ năng lực thu hút đầu tư vào tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất điều chỉnh thực hiện Kết luận số 50-KL/TU ngày 28/2/2019 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị phía Nam đường Doãn Khuê, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình và dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại ô đất quy hoạch ký hiệu A4 xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình.

Minh Hương - Khắc Duẩn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày