Thứ 2, 26/02/2024, 19:06[GMT+7]

Thái Thụy: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 12,41%

Thứ 2, 15/01/2024 | 17:49:19
3,328 lượt xem
Đến ngày 31/12/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy đang triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đạt gần 621 tỷ đồng, tăng 12,41% so với thời điểm 31/12/2022 với 14.154 khách hàng đang vay vốn.

Hoạt động giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Thụy Xuân (huyện Thái Thụy).

Trong năm 2023, Phòng giao dịch đã giải ngân cho gần 4.300 lượt khách hàng vay vốn với doanh số cho vay đạt gần 158 tỷ đồng; trong đó giải ngân cho 7.920 khách hàng vay vốn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với số tiền gần 60 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; giải ngân cho 4 khách hàng vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù với số tiền 350 triệu đồng; thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 36/2022/NQ-CP của Chính phủ cho gần 8.000 món vay với số tiền 4,95 tỷ đồng...

Với mục tiêu phấn đấu năm 2024 hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch được giao, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên cơ sở đó giải ngân kịp thời, đúng đối tượng; phối hợp đôn đốc thu hồi các khoản nợ quá hạn, đến hạn để thực hiện cho vay quay vòng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi để mọi người dân biết và thực hiện...

Minh Hương