Thứ 4, 24/04/2024, 15:25[GMT+7]

Hạt cân bằng - thành phần lạ trong lốp xe

Thứ 3, 12/03/2024 | 15:49:00
2,860 lượt xem
Một camera gắn bên trong lốp cho thấy hoạt động của các hạt cân bằng lốp khi xe đang chạy.

Video: Hạt_cân_bằng_-_thành_phần_lạ_trong_lốp_xe_-_VnExpress.mp4

 Theo vnexpress.net

  • Từ khóa