Thứ 7, 13/04/2024, 11:09[GMT+7]

Gói thầu đầu tiên của dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành đúc móng

Thứ 2, 01/04/2024 | 00:04:18
804 lượt xem
Gói thầu số 40 Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa do Tập đoàn PC1 thực hiện đã hoàn thành đúc móng, đang tiến hành lắp dựng cột.

Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa có chiều dài 74,4 km đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Nam Định gồm 180 vị trí móng cột do Ban QLDA các công trình điện miền Bắc thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.

Gói thầu 40 bao gồm 18 vị trí móng, trong đó có 2 vị trí móng cọc đi qua địa bàn xã Nga Thiện, Nga Trường, Nga Văn, Ba Đình, Nga Thắng thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, gói thầu số 40 được bàn giao mặt bằng ngày 12/12/2023 cho đơn vị thi công. Trong thời gian qua, với sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong bàn giao mặt bằng, sự chỉ đạo sát sao của EVN và EVNNPT, cùng với sự nỗ lực và đề ra biện pháp tổ chức thi công hợp lý của đơn vị thi công là Tập đoàn PC1 nên gói thầu đã hoàn thành vượt tiến độ đúc móng so với kế hoạch đề ra.

Nhà thầu đang triển khai dựng cột, đã hoàn thành 4 vị trí, đang dựng 3 vị trí và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4, sau đó sẽ tổ chức thi công kéo dây, phấn đấu vượt tiến độ so với yêu cầu đề ra.

Việc gói thầu số 40 của Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa do Tập đoàn PC1 vượt tiến độ đúc móng là động lực lớn để toàn công trường phấn đấu, nỗ lực trong thi công để đáp ứng được mục tiêu, tiến độ toàn dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo vtv.vn


  • Từ khóa