Thứ 4, 30/11/2022, 04:53[GMT+7]

Phát huy năng lực cán bộ tuyên giáo, giảng viên chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 7, 05/11/2022 | 06:33:26
1,442 lượt xem
Ngày 4/11, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực I tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An”.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: MAI HOA).

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực I cùng các cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I và Trường Chính trị Nghệ An; đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy tỉnh Nghệ An.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý cùng trao đổi, nhận diện về các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó đề xuất các giải pháp có hiệu quả để thông qua hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Đây là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Hội thảo khoa học cũng là dịp để đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo, cán bộ, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị và các nhà khoa học, các đại biểu trao đổi, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên huấn, nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị trước yêu cầu mới.

Kết luận Hội thảo, PGS, TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Bởi vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trong đó, lực lượng tuyên giáo và giảng viên trong hệ thống các trường chính trị có vai trò, vị trí nòng cốt.

Vì vậy, yêu cầu đối với những người làm công tác tuyên giáo cần phải tuyên truyền theo phương châm chủ động, “thông tin đi trước mở đường”, nâng cao chất lượng dự báo và chuẩn bị hệ thống luận cứ khoa học vững chắc để kết hợp giữa xây và chống, vừa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị là nhận diện, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Qua quá trình giảng dạy giúp học viên có tri thức, luận cứ khoa học và kinh nghiệm để có đủ năng lực nhận diện, đấu tranh với các giọng điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Theo: nhandan.vn