Thứ 6, 02/12/2022, 13:29[GMT+7]

Hội thảo báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 5, 17/11/2022 | 18:38:01
1,164 lượt xem
Chiều ngày 17/11, tại thành phố Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương; lãnh đạo Hội Nhà báo 8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải đồng bằng Bắc Bộ.

Các đại biểu dự hội thảo. 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung tuyên truyền cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì các cơ quan báo chí giữ vai trò hết sức quan trọng.

Trong suốt 92 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trước các hoạt động chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động cùng những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận để làm rõ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Báo chí cần làm gì để nâng cao nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; vai trò của hội viên, nhà báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vị trí, vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vì sao báo chí phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Nhà báo Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình tham luận tại hội thảo. 

Nhà báo Hoàng Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình tham luận tại hội thảo với chủ đề “Báo Thái Bình phối hợp tuyên truyền, định hướng thông tin trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan báo chí mà là của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là nhiệm vụ xuyên suốt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng internet, việc tiếp xúc dễ dàng với thông tin cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của người dân thì việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại càng quan trọng. Viết về đề tài này, các cơ quan báo chí phải đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao và nhất là phải có niềm tin vào Đảng, tin vào chế độ, có khả năng phân tích trước mỗi sự kiện để kịp thời phản ứng trước mỗi thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, đối với các cơ quan báo chí trung ương thì dễ dàng tiếp xúc hoặc có sự cộng tác thường xuyên của các chuyên gia, các học giả, nhà văn hóa, lịch sử thì các tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ chuyên sâu hơn, có lý luận, học thuyết sâu hơn. Tuy nhiên, đối với các cơ quan báo chí địa phương thì nên tập trung vào các sự kiện, vụ việc thực tế, cụ thể hơn, sâu sát hơn tại địa phương. Đồng chí nhấn mạnh các cơ quan báo chí địa phương khi viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không nên đặt ra các vấn đề cao siêu về học thuyết, lý luận mà nên căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương, làm rõ, bảo vệ các chính sách, quyết định của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí cần lựa chọn đối tượng đấu tranh, lựa chọn từ ngữ phù hợp để tập trung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không chỉ phản bác mà còn phải thuyết phục, định hướng cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương của Đảng. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng cần tận dụng các nền tảng công nghệ, mạng xã hội như Zalo, Facebook, Tik tok… để lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền các địa phương cần chủ động cung cấp thông tin sớm, thông tin nhanh các vụ việc, sự kiện trên địa bàn cho các cơ quan báo chí, tránh việc phải chạy theo, cải chính, đính chính thông tin trên mạng xã hội.

Đỗ Hồng Gia