Chủ nhật, 04/12/2022, 05:03[GMT+7]

Chuyển đổi số hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh

Thứ 5, 06/10/2022 | 15:33:07
12,430 lượt xem
Sáng ngày 6/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh (Chương trình chuyển đổi số) giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM (Chương trình môi trường) giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ phó Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Chương trình chuyển đổi số đề ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 70% xã có HTX, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số; mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất một mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất. Chương trình môi trường phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng 60 lít/người/ngày; ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn, mỗi tỉnh, thành phố triển khai 1 – 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp…

Trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM Trung ương cũng trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện hai chương trình; các đại biểu thảo luận các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chương trình trong giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ phó Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 khẳng định, chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 cần tiếp tục triển khai việc cung cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn gắn với việc xử lý chất thải trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn. Đồng thời, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần quan tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số trong xây dựng NTM cần tiếp tục triển khai qua đó hỗ trợ tích cực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản, xây dựng chính quyền điện tử... Do đó, đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ nội dung công việc, lộ trình, thời gian thực hiện; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả và thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình; huy động các nguồn lực xã hội hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các mục tiêu đề ra.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày