Thứ 5, 08/12/2022, 09:31[GMT+7]

Chuyển đổi số - Chuyển đổi toàn diện mọi mặt đời sống xã hội

Thứ 2, 10/10/2022 | 09:17:13
297 lượt xem
Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển chung của xã hội. Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02 về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quyết tâm tạo đột phá phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đưa Thái Bình bắt kịp, đi cùng, vượt lên phát triển kinh tế - xã hội.

Video: Tieu_diem_109_chuyen_doi_so.mp4?_t=1665368175

 Nguyễn Cường - Kiên Trung

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày