Thứ 4, 06/12/2023, 23:47[GMT+7]

Phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”

Thứ 3, 26/09/2023 | 15:38:11
3,796 lượt xem
Hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam (2/10/2008-2/10/2023), sáng ngày 26/9, tại huyện Đông Hưng, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”; hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” và hội nghị giao ban hội khuyến học huyện, thành phố.

Ông Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”.

Phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số” nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ chuyển đổi số. Đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo chuyển biến thực sự, bền vững phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ.

Để thực hiện tốt phong trào, Hội Khuyến học tỉnh đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đổi mới công tác tuyên truyền về học tập thường xuyên, học tập suốt đời; củng cố, phát triển tổ chức hội khuyến học các cấp; triển khai hoạt động chuyển đổi số trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác phát triển quỹ khuyến học.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao quà cho Ban khuyến học đền Cầu Thượng, xã Đông Dương (Đông Hưng). 

Cũng trong sáng cùng ngày, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng tổ chức tham quan và trao quà cho một số mô hình học tập trên địa bàn xã Đông Dương và xã Đông Xuân.

 Đặng Anh