Thứ 2, 04/03/2024, 22:27[GMT+7]

Vé điện tử ứng dụng trên 13 tuyến buýt thế nào

Thứ 7, 09/12/2023 | 07:33:45
3,225 lượt xem
Người dân dùng vé điện tử thay vé giấy đi 13 tuyến buýt và BRT khi Hà Nội thí điểm hệ thống vé liên thông cho tất cả các phương tiện công cộng.

Video: %A5ng_tr%C3%AAn_13_tuy%E1%BA%BFn_bu%C3%BDt_th%E1%BA%BF_n%C3%A0o.mp4?_t=1702081942

 Theo: vnexpress.net