Chủ nhật, 19/05/2024, 20:46[GMT+7]

Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:38:46
3,490 lượt xem
Sáng ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các văn bản, chính sách để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đến hết Quý I/2024, đã có 14 bộ, ngành và 52 địa phương đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu theo quy định, đạt tỷ lệ 77%, tăng 11% so với năm 2023. Còn 9 bộ, ngành và 11 địa phương chưa ban hành danh mục cơ sở dữ liệu. 

Đến hết quý I/2024 đã có 11 bộ, ngành; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 43 địa phương ban hành danh mục, kế hoạch cung cấp dữ liệu mở, đạt tỷ lệ 64%, tăng 7% so với năm 2023. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai, khai thác tối đa giá trị của dữ liệu. 

Về phát triển hạ tầng số, đến nay có 80,2% hộ gia đình sử dụng cáp quang Internet băng rộng và 100% xã, phường, thị trấn kết nối Internet cáp quang. Internet băng rộng di động 4G phủ đến cấp thôn đạt yêu cầu chất lượng dịch vụ theo quy chuẩn quốc gia. Trong quý I/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần triển khai 5G, đã cấp phép kinh doanh dịch vụ 5G.  

Về phát triển kinh tế số, theo số liệu ước tính tỷ trọng kinh tế số đạt 16,5% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực ước đạt 6,58%, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt khoảng 8%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong lĩnh vực điện lực đạt 100%, lĩnh vực ngân hàng đạt 42,4%...

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng  Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến được đưa ra tại phiên họp; giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo kết luận của phiên họp để thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới đồng bộ, hiệu quả. 

Thủ tướng nhấn mạnh: Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. 

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu; tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa. 

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong thời gian tới, Thủ tướng  Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ: Ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong Đề án 06. Các bộ, ngành khẩn trương tổ chức các phiên họp chuyên đề số hóa các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12/2024; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động. Các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành triển khai dịch vụ công thiết yếu; khẩn trương tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng… 

Thủ tướng tin tưởng kinh tế số của nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tú Anh