Thứ 7, 20/07/2024, 04:41[GMT+7]

Cách xử lý lỗi khi quét Căn cước công dân để xác thực sinh trắc học

Thứ 6, 28/06/2024 | 08:06:59
2,231 lượt xem
Lỗi quét NFC trên Căn cước công dân bằng điện thoại có thể do thao tác sai, thiết bị không hỗ trợ hoặc bề mặt chip bám bẩn.

Video: C4%91%E1%BB%83_x%C3%A1c_th%E1%BB%B1c_sinh_tr%E1%BA%AFc_h%E1%BB%8Dc.mp4?_t=1719536760

 Theo: vnexpress.net