Thứ 5, 22/02/2024, 05:31[GMT+7]

Tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Nghĩa vụ quân sự

Thứ 3, 28/11/2023 | 19:45:02
2,739 lượt xem
Sáng ngày 28/11, Sở Tư pháp phối hợp với UBND xã Vũ Đông (thành phố) tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật Hòa giải ở cơ sở và Luật Nghĩa vụ quân sự.

Các đại biểu được tuyên truyền các nội dung của Luật Hòa giải cơ sở và Luật Nghĩa vụ quân sự.

150 đại biểu là trưởng các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ tư pháp - hộ tịch, địa chính xã; trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và đội ngũ hòa giải viên của 8/8 thôn xã Vũ Đông được truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; vai trò công tác hòa giải cơ sở trong phạm vi hòa giải; nguyên tắc hòa giải; quyền, nghĩa vụ các bên trong hòa giải cơ sở; quyền, nghĩa vụ của các hòa giải viên, biện pháp thi hành của Luật Hòa giải ở cơ sở; triển khai những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, những kỹ năng cơ bản cho các hòa giải viên trong toàn xã trong quá trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quá trình hòa giải ở cơ sở. Đồng thời trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và giải đáp một số thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã.

Bích Hạnh
(Đài TT- TH Thành phố Thái Bình)