Chủ nhật, 14/07/2024, 11:36[GMT+7]

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền

Thứ 4, 13/07/2022 | 18:45:18
944 lượt xem
Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi; cụ thể hóa các quy định để kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… là những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi họp Phiên thứ nhất.

Chiều 13/7, tại Phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo) đã thảo luận Quy chế làm việc, thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX. Trọng tâm là cụ thể hóa các quy định để kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán…

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; chỉ đạo Thanh tra tỉnh khẩn trương hoàn thành kết luận việc thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng. Chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt hơn trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở các cơ quan, vị, địa phương; xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu; tuyên truyền, giáo dục về lý luận và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Trưởng Ban Chỉ đạo nêu rõ: Ban Chỉ đạo thực hiện song trùng 2 trách nhiệm, vừa phòng và vừa chống cả tham nhũng và tiêu cực cho nên bao hàm rộng hơn. Bởi lẽ, tiêu cực không chỉ thể hiện trong vụ án, vụ việc mà còn trong cả hành vi ứng xử của cán bộ công chức.

“Mục tiêu thành lập Ban Chỉ đạo không chỉ nhằm vào việc xử lý cán bộ vi phạm mà còn là phòng ngừa, răn đe, không để xảy ra các vụ việc vi phạm. Khi có những vụ việc vi phạm phải tập trung xử lý công khai, nghiêm túc, minh bạch nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật cũng như các quy định của Đảng và Nhà nước”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy chế làm việc thể hiện rõ sự phối hợp phải đảm bảo đồng bộ giữa hoạt động độc lập của Ban Chỉ đạo và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, cần lưu ý chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, của từng thành viên gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị mà mình phụ trách để có sự phối hợp nhịp nhàng trong hoạt động.

Phải có cơ chế phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo yêu cầu không chồng chéo, không trùng lắp, không gây khó khăn cho cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra.

Trong việc xây dựng chương trình công tác hằng năm, bên cạnh nhiệm vụ chung cần đề ra nhiệm vụ cụ thể theo dõi, chỉ đạo vụ việc gì và sẽ tổ chức kiểm tra ở đâu.

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày