Thứ 4, 19/06/2024, 21:03[GMT+7]

Tiếp tục tuyên truyền cổ vũ cho những chủ trương mới của Đảng

Thứ 5, 14/07/2022 | 17:04:58
521 lượt xem
Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương trong cả nước với sự tham gia của gần 1.700 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của cả nước; cán bộ, lãnh đạo làm công tác thông tin, tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao vai trò của báo chí đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí, cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiếp tục quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền cổ vũ cho những vấn đề mới, chủ trương mới của Đảng; có nhiều bài viết lan tỏa những nhân tố mới, tích cực, những chủ trương, mô hình đổi mới, hiệu quả; kiên quyết phê phán những hành vi sai trái, tiêu cực; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trong sạch và ngang tầm nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí đã khái quát một số nội dung lớn trong Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung… Ngoài ra, đồng chí cũng thông tin về một số chủ trương, văn bản mới mà trung ương sắp ban hành liên quan đến việc thống nhất quản lý tổng biên chế của hệ thống chính trị cả nước; tiếp tục giảm biên chế nhưng không cào bằng; một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; ban hành quy định mới cho phép sinh hoạt Đảng trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt… Đồng chí đề nghị các phóng viên, biên tập viên tiếp tục tích cực hưởng ứng, tham gia nhiệt tình hơn nữa Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, góp phần thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trong thời gian 1 ngày, các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được thông tin 5 chuyên đề: những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; những nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nghị quyết trung ương 4, 5 (khóa XIII); kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Đây là những kiến thức, thông tin quan trọng mang tính định hướng, sát thực tiễn nhằm giúp đội ngũ những người làm báo cả nước có cơ sở để thực hiện các tác phẩm báo chí về đề tài xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tin: Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày