Thứ 3, 23/07/2024, 22:09[GMT+7]

Quảng Ngãi đưa cán bộ trẻ ở tỉnh về công tác ở cấp xã

Chủ nhật, 02/10/2022 | 07:24:03
799 lượt xem
Ngày 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, vừa ban hành Kết luận về quy trình tạm thời đưa cán bộ trẻ đang công tác ở các cơ quan của tỉnh có quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về công tác ở cấp xã để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 5 năm, 10 năm và 20 năm sau.

Quảng Ngãi xác định đưa cán bộ trẻ về cơ sở rèn luyện là một trong những nhiệm vụ đột phá vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược.

Theo đó, quy trình tạm thời gồm 5 bước. Bước 1, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi văn bản đến ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đề nghị xem xét, đề xuất chọn vị trí để luân chuyển cán bộ công tác từ tỉnh về cơ sở. Yêu cầu mỗi địa phương đề xuất ít nhất 1 vị trí là người đứng đầu ở cấp xã (bí thư cấp ủy hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân) và thời điểm tiếp nhận. Trường hợp năm 2022 chưa thể sắp xếp được thì đăng ký cho năm 2023.

Bước 2, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì làm việc với cơ quan có nguồn nhân sự dự kiến đủ điều kiện luân chuyển để nghe ý kiến nhận xét, đánh giá về đối tượng, thống nhất chủ trương luân chuyển và thực hiện trách nhiệm của cơ quan có cán bộ luân chuyển theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Tổng hợp, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, khi Thường trực Tỉnh ủy thống nhất thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc trực tiếp với đối tượng dự kiến luân chuyển, nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân sự dự kiến luân chuyển.

Bước 3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp dự thảo kế hoạch luân chuyển và xin ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ trẻ.

Bước 4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu nhân sự làm hồ sơ; tiến hành làm việc trực tiếp với cấp ủy cấp xã nơi đến, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện nơi đến và lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cán bộ luân chuyển; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, thẩm định. Tổng hợp kết quả thẩm định trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định từng trường hợp cụ thể.

Bước 5, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, đối với cán bộ đang công tác ở khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết định điều động về ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; sau đó, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ra quyết định chỉ định tham gia vào ban chấp hành, ban thường vụ và chỉ định giữ chức vụ bí thư cấp ủy (nếu là chức danh bí thư) hoặc quyết định chỉ định tham gia vào ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy và chỉ định giữ chức vụ phó bí thư cấp ủy; đồng thời, ra thông báo giới thiệu bầu chức danh chủ tịch ủy ban dân dân cấp xã (nếu là chức danh chủ tịch).

Đối với cán bộ đang công tác ở khối Nhà nước giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều động đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết định điều động về ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; sau đó, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện ra quyết định chỉ định tham gia ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy và chỉ định giữ chức vụ bí thư cấp ủy (nếu là chức danh bí thư) hoặc quyết định chỉ định tham gia vào ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy và chỉ định giữ chức vụ phó bí thư cấp ủy; đồng thời, ra thông báo giới thiệu bầu chức danh chủ tịch ủy ban dân dân cấp xã (nếu là chức danh chủ tịch).

Theo nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày