Thứ 7, 30/09/2023, 12:37[GMT+7]

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Kiểm tra nắm tình hình tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại huyện Kiến Xương

Thứ 5, 06/10/2022 | 18:31:18
695 lượt xem
Chiều ngày 6/10, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra nắm tình hình tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tại huyện Kiến Xương.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương đã chỉ đạo Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp với Văn phòng Huyện ủy đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị nộp báo cáo theo đúng thời gian quy định. Căn cứ vào đề cương báo cáo, hiện nay đang tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo trung tâm và phụ lục theo đề cương hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo của tỉnh; xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết; phân công các ý kiến tham luận; dự thảo chương trình hội nghị.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đối với việc tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI. Đồng thời giúp Ban Chỉ đạo tỉnh xác định các nội dung, nhiệm vụ phải tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, qua kiểm tra còn kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Phạm Hưng

(Đài TT - TH Kiến Xương)