Thứ 3, 06/12/2022, 07:58[GMT+7]

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Thứ 6, 04/11/2022 | 15:26:34
8,119 lượt xem
Sáng ngày 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ tại hội nghị.

Những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị hàng năm đạt kết quả tốt. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 03, số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt việc phân công cấp ủy, cán bộ, đảng viên tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị và địa bàn phụ trách. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và công dân được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc; cơ bản giải quyết kịp thời những tồn đọng, bức xúc và những vụ việc phức tạp mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, đồng thời đề nghị thời gian tới Đảng bộ Khối tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. Coi đây là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức đảng giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị; tăng cường tiếp xúc đối thoại, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Duy trì, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tự vệ trong các cơ quan, đơn vị, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày