Thứ 2, 06/02/2023, 01:05[GMT+7]

Kiến Xương: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2023

Thứ 3, 03/01/2023 | 15:39:20
3,778 lượt xem
Sáng ngày 3/1, tại Trung tâm Chính trị huyện, huyện Kiến Xương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

Trong thời gian 2 ngày, hơn 100 học viên là những đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ 355 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023 sẽ được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và định hướng để các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, tích cực rèn luyện trong quân ngũ, trau dồi đạo đức, phẩm chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đơn vị để xứng đáng trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                               Phạm Hưng

(Đài TT-TH Kiến Xương)