Thứ 2, 15/07/2024, 03:22[GMT+7]

Đưa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt của từng chi bộ

Thứ 2, 03/04/2023 | 09:27:07
1,291 lượt xem
Đây là nội dung trong Kế hoạch số 147-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kế hoạch nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Theo đó, sẽ tổ chức các buổi giới thiệu tập trung nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đưa việc giới thiệu tác phẩm vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ. Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm rộng rãi trong nhân dân với hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng này còn nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Đó là tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân...

Cùng với đó, đợt sinh hoạt góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch cũng nêu cụ thể những nội dung cốt lõi và giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để phục vụ cho đợt sinh hoạt; đồng thời, phân công rõ nhiệm vụ đối với các cấp, các ngành.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực chủ trì hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; chỉ đạo đưa nội dung tác phẩm vào Bản tin Thông tin nội bộ, sổ tay đảng viên điện tử năm 2023 và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, trung tâm chính trị các quận, huyện, thị xã; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan truyền thông của thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố; giới thiệu nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư và những ghi nhận, đánh giá của các học giả, cán bộ, đảng viên, nhân dân về nội dung tác phẩm./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày