Chủ nhật, 14/07/2024, 11:49[GMT+7]

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Thanh Hóa

Thứ 4, 23/08/2023 | 08:16:26
2,002 lượt xem
Ngày 22/8, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cùng các thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và nhiều nội dung quan trọng khác.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ban nội chính Trung ương với Tỉnh ủy Thanh Hoá.

Sau khi nghe đại diện đoàn công tác quán triệt mục đích, ý nghĩa và nội dung kiểm tra, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo: Thời gian qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 11-QĐi/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 69- KL/TW của Ban Bí thư để triển khai đồng bộ trong cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và đến đông đảo cán bộ, đảng viên. 

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày báo cáo tại buổi làm việc. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể kịp thời tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn và định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết.

Việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương bước đầu đạt kết quả tích cực; bộ máy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị địa phương không ngừng được củng cố, kiện toàn trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Thành viên đoàn công tác trao đổi tại buổi làm việc. 

Công tác luật sư có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của luật sư được nâng lên. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; bảo vệ người tố cáo được quan tâm thực hiện.

Các thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi, tìm hiểu việc lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa liên quan đến các nội dung kiểm tra.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung báo cáo trên cơ sở bám sát đề cương của đoàn công tác, mong tiếp tục nhận được sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị mà đoàn đến kiểm tra.

Qua đó ghi nhận, phản ánh chính xác quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương tại tỉnh Thanh Hóa, đúc rút những cách làm hay, bài học kinh nghiệm quý cũng như những vướng mắc từ thực tiễn để có cái nhìn khách quan, trung thực báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày