Thứ 3, 23/07/2024, 21:51[GMT+7]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trọn một đời vì Đảng, vì dân

Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sỹ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng...

19.07.2024 | 19:49 PM

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 16/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc Hội nghị lần thứ chín. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát...

16.05.2024 | 21:38 PM

Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương làm việc tại Thanh Hóa

Ngày 22/8, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cùng các thành viên Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với tỉnh...

23.08.2023 | 08:18 AM

Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 15/5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết...

15.05.2023 | 17:00 PM

Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Huyện ủy Kiến Xương: Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Sáng ngày 29/10, tại Trung tâm chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Ban...

29.10.2021 | 19:21 PM

Thông báo Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Từ ngày 8-3-2021 đến ngày 9-3-2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ hai để thảo luận và quyết định về các...

10.03.2021 | 09:36 AM

Giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 2 Bộ trưởng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và Bộ...

09.10.2020 | 09:16 AM