Thứ 3, 05/12/2023, 02:57[GMT+7]

Thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải

Thứ 7, 11/11/2023 | 07:17:43
619 lượt xem
Ngày 10/11, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ (Đoàn kiểm tra số 1), chủ trì hội nghị thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải.

Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Định trình bày dự thảo thông báo kết quả kiểm tra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng. Đồng chí nêu rõ, việc Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải là công tác thường xuyên của Đảng, nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, cùng sự phối hợp chủ động từ Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, Đoàn kiểm tra nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đã quán triệt, triển khai kịp thời các kết luận, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Một số ưu điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải được Đoàn kiểm tra ghi nhận như: Nghiêm túc triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ chính trị nội bộ tới cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo hiệu quả cao trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận: Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đã nghiêm túc, coi đợt kiểm tra này như cuộc chỉnh đốn, tập huấn, nâng cao về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đại tướng Tô Lâm cho biết: Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục dùng mọi thủ đoạn, âm mưu, chia rẽ nội bộ Đảng, tình hình tự diễn biến, tự chuyển hóa sẽ diễn ra vô cùng phức tạp, đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải cần tiếp tục hoàn thiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Không chỉ chú ý đến lịch sử chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn phải chú trọng đến diễn biến chính trị hiện nay của mỗi cán bộ, đảng viên. Muốn làm được điều này, vai trò của người đứng đầu là vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là trong công tác đánh giá cán bộ, đảng viên. Đây là công việc phải tiến hành thường xuyên, liên tục- Bộ trưởng Công an nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết: Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và Ban Cán sự Đảng đã nghiên cứu và thống nhất hoàn toàn với kết quả của Đoàn kiểm tra số 1. Trong thời gian không dài, với khối lượng lớn công việc, dự thảo kết quả kiểm tra đã đưa ra nhiều nội dung, ghi nhận kết quả Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đã đạt được, trong đó có cả hạn chế và kiến nghị. Chúng tôi coi các kiến nghị của Đoàn kiểm tra chính là định hướng, là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trực thuộc trong thời gian tới. 

Theo: nhandan.vn