Thứ 7, 13/04/2024, 09:28[GMT+7]

“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong công tác cán bộ

Thứ 5, 04/04/2024 | 09:23:06
1,116 lượt xem
Trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu: “Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn”…

Ảnh minh họa: TRẦN HẢI.

Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý: “chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh nguy hiểm khác”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ ra các loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân cần nhận diện và phòng chống: bệnh quan liêu; bệnh tham lam; bệnh lười biếng; bệnh kiêu ngạo; bệnh hiếu danh; bệnh “hữu danh vô thực”; bệnh cận thị (biểu hiện là chỉ để ý đến cái nhỏ, vụn vặt, không thấy cái lớn, cái quan trọng); bệnh tỵ nạnh; bệnh xu nịnh, a dua và bệnh kéo bè, kéo cánh.

Đáng tiếc là thời gian gần đây, trong các vụ xử lý kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ các cấp, nguyên nhân chính làm suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên đều bắt nguồn từ căn bệnh cá nhân chủ nghĩa. Do mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng mình trước hết, không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình” nên đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng, làm xấu hình ảnh người lãnh đạo và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Trong công tác cán bộ, “chủ nghĩa cá nhân” sẽ làm nảy sinh những tiêu cực nghiêm trọng trong đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Những cán bộ có sai phạm đã bị xử lý kỷ luật khi “bổ nhiệm thần tốc” cán bộ hay ưu ái trong “bố trí người nhà, người thân” chính là những người đã sa vào “chủ nghĩa cá nhân”.

Để thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương Đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy rõ những biểu hiện và tính chất nguy hại của chủ nghĩa cá nhân đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện và công tác xây dựng Đảng, từ đó tăng cường tự học tập, nghiên cứu nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện của tổ chức với tự giáo dục, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng có giải pháp động viên cán bộ, đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày, từ đó giữ vững bản lĩnh chính trị, mục tiêu lý tưởng cách mạng, không “sa vào chủ nghĩa nghĩa cá nhân”.

Năm 2024 là năm bản lề kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp là công tác nhân sự. Để công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp thực sự công tâm, khách quan, đúng người, đúng vị trí thì một trong những yêu cầu đầu tiên là phải phát huy dân chủ thực sự, tránh xa chủ nghĩa cá nhân trong việc lựa chọn nhân sự.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng cần bảo đảm giữ vững nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng; có cách làm thật sự công tâm, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong đánh giá, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

Cần lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, hiệu quả công việc, uy tín trong đảng bộ và trong nhân dân làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc. Phải kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...

Cần thận trọng, kỹ lưỡng trong thực hiện từng khâu, từng bước của quy trình chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp. Phải làm sao để phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự; đồng thời cũng xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự.

Nguyễn Hồng Hạnh
(Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an)

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày