Thứ 5, 25/07/2024, 08:14[GMT+7]

Khảo sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” tại huyện Quỳnh Phụ

Thứ 5, 20/06/2024 | 18:47:06
2,423 lượt xem
Chiều ngày 20/6, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có buổi làm việc với Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc khảo sát 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” và 5 năm thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Những năm qua, công tác quán triệt, triển khai, học tập và tổ chức thực hiện văn bản của Đảng và Nhà nước được Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bài bản, bám sát các định hướng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Việc tổ chức các chương trình học tập lý luận chính trị, đạo đức và giáo dục công dân được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện có sự đổi mới, đa dáng hóa về phương pháp gắn với lý luận thực tiễn, cập nhật kiến thức mới. 

10 năm qua, toàn huyện tổ chức 103 lớp học tập, quán trị Kết luận số 94 và 80 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết số 37; tỷ lệ tham gia học tập bình quân đạt 94,2%. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được quan tâm thường xuyên, qua đó tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc.

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung tâm Chính trị huyện và nghe ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn khảo sát; ý kiến, kiến nghị và đề xuất của huyện, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trong công tác giáo dục, lý luận chính trị; tuyên truyền, định hướng kịp thời cho cán bộ, nhân dân chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tạo sự tin tưởng của quần chúng nhân dân, qua đó có nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: hiến đất làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, quy hoạch cụm nghĩa trang liệt sĩ... tạo thành điểm sáng để các địa phương và cả nước học tập.

Trên cơ sở kết quả đạt được, đoàn khảo sát đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ có những định hướng, tổng kết thành bài học kinh nghiệm để tỉnh bổ sung vào các báo cáo trình Trung ương tham khảo, nghiên cứu áp dụng trên địa bàn cả nước trong thời gian tới.

Nguyễn Cường


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày