Chủ nhật, 03/03/2024, 01:59[GMT+7]

Trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thứ 4, 27/12/2023 | 09:55:47
4,975 lượt xem
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 18 giải Ba và 60 giải Tư cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, đoàn viên, thanh niên.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao giải Nhất cho các thí sinh ở ba bảng thi.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên, du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài.

Đây là lần thứ 9 cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức và tạo cơ hội để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Cuộc thi góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc thi được diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 26/11 bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến với ba bảng dự thi. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (bao gồm học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên). Bảng B: Dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi).

Phát biểu tại lễ trao giải, Vụ trưởng Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Giáo dục và Đào tạo) Trần Văn Đạt cho biết: Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là hoạt động được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Đây là một trong nhiều hoạt động của ngành Giáo dục nhằm cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách hiệu quả, sâu rộng và sáng tạo. Cuộc thi nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên.

Đồng thời, đây là dịp để các cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo; các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước nâng cao nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động học tập, rèn luyện, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, từ đó lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội.

Cuộc thi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Sau hơn ba tháng tổ chức, Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên, du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài.

Thời gian tới, Ban Tổ chức cuộc thi tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức theo hướng: mở rộng phạm vi, đa dạng hoá các hình thức, mức độ trả lời câu hỏi, tăng cường liên hệ, vận dụng để người dự thi có cơ hội thể hiện trực tiếp kiến thức sâu sắc, năng lực vận dụng sáng tạo của bản thân về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cập nhật, bổ sung các vấn đề thực tiễn đặt ra cho thế hệ trẻ trong việc hoàn thiện kiến thức, kỹ năng của từng cá nhân đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gắn với việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để Cuộc thi ngày càng thiết thực, hiệu quả và hấp dẫn hơn.

Theo số liệu thống kê, có 63 tỉnh, thành phố tích cực tham gia; 562 Trường đại học, Học viện, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng nghề tham gia với 2.133.658 thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài việc thu hút học sinh, sinh viên trong nước tham gia dự thi, cuộc thi đã lan tỏa và thu hút được hơn 900 thí sinh đang là du học sinh ở nước ngoài dự thi. 


Theo: nhandan.vn