Thứ 5, 22/02/2024, 11:32[GMT+7]

Nét đẹp lễ mừng lúa mới của người Ba Na ở Bình Định

Thứ 2, 01/01/2024 | 13:50:54
2,192 lượt xem
Ngày cuối năm, người Ba Na tại xã Canh Thuận (Vân Canh, Bình Định) lại vang vọng tiếng cồng chiêng, rộn ràng tiếng cười trong Lễ hội mừng lúa mới.

Video: Nét_đẹp_lễ_mừng_lúa_mới_của_người_Ba_Na_ở_Bình_Định.mp4

Theo vtc.vn

  • Từ khóa