Thứ 5, 09/02/2023, 19:10[GMT+7]

Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Việt Nam

Thứ 2, 26/12/2022 | 08:06:43
361 lượt xem
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3570/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển du lịch thông minh, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu chung của đề án nhằm ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong thời đại số, hỗ trợ kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp, khách du lịch và các chủ thể liên quan.

Bên cạnh đó, đề án cũng đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về phát triển du lịch thông minh; về phát triển hệ thống dữ liệu số trong lĩnh vực du lịch; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cao kỹ năng và bồi dưỡng kiến thức mới một cách toàn diện, đồng bộ về công nghệ số và đổi mới sáng tạo nhằm trang bị những năng lực phù hợp cho nguồn nhân lực; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ phát triển du lịch thông minh với các quốc gia, tổ chức quốc tế…

Theo chinhphu.vn