Thứ 3, 27/02/2024, 10:40[GMT+7]

Vũ Thư: Nỗ lực chuyển mình

Chủ nhật, 11/02/2024 | 10:06:11
9,089 lượt xem
Năm 2023 khép lại với bao khó khăn, thách thức tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Song với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là nỗ lực vượt bậc của mỗi người dân, cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của huyện Vũ Thư có nhiều khởi sắc đáng tự hào.

Đoàn công tác huyện Vũ Thư trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển, vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2023, huyện Vũ Thư đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế kịp thời, sát đúng với tình hình thực tiễn đang đặt ra. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/HU về phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, thương mại dịch vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được tập trung chỉ đạo với 23 sản phẩm OCOP, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Huyện đã triển khai 14 dự án xây dựng, giao thông quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức rõ những vướng mắc, hạn chế trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) diễn ra từ nhiều năm trước, năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho nhân dân. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện thí điểm cấp GCNQSDĐ lần đầu cho người dân tại xã Trung An và Tân Phong theo phương châm “5 tại chỗ”. Qua 5 tháng triển khai thực hiện, đến nay việc cấp GCNQSDĐ lần đầu thí điểm tại xã Trung An, Tân Phong bước đầu đem lại hiệu quả, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội ghi dấu ấn nổi bật với việc tổ chức thành công lễ  hội chùa Keo mùa thu gắn với hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững, ngành giáo dục huyện vượt khó vươn lên, xếp vị trí thứ 3/8 huyện, thành phố. Huyện đã xã hội hóa hơn 5 tỷ đồng tặng quà, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo; toàn huyện đã giảm được 229 hộ nghèo, 195 hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các chế độ, chính sách đối với gia đình có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Năm 2023, huyện tập trung chấn chỉnh kỷ cương hành chính, hoạt động công vụ, thực hiện tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Ngành giáo dục huyện Vũ Thư vượt khó vươn lên xếp thứ 3/8 huyện, thành phố.

Với tinh thần lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, năm 2023, huyện đã tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với nhân dân, cán bộ quản lý giáo dục. Cấp ủy, chính quyền cấp xã tổ chức 68 cuộc đối thoại với nhân dân. Qua đó đã nắm bắt, từng bước tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, huyện Vũ Thư xây dựng mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới, tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Huyện đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể: Tổng giá trị sản xuất năm 2024 đạt trên 15.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 10,5%. Huyện phấn đấu năm 2024 có ít nhất 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tạo việc làm mới cho 5.500 lao động trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,99%, 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 94,57% dân số tham gia bảo hiểm y tế...

Để đạt mục tiêu này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Vũ Thư sẽ quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực để tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm, tạo đột phá chiến lược về hạ tầng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng; tập trung đẩy nhanh tiến độ quy hoạch thị trấn Vũ Thư, vùng phụ cận và 4 đô thị vệ tinh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, trong đó có kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Thư Vũ (1929 - 2024) và 55 năm thành lập huyện Vũ Thư (1969 - 2024). Huyện ủy, UBND huyện sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt để từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình hình, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhằm củng cố vững chắc quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm môi trường lành mạnh phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn an toàn, phấn khởi.

Với sự chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp của các cấp ủy, chính quyền, phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Vũ Thư sẽ kế tục truyền thống cách mạng của quê hương, tinh thần cần cù sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ của huyện trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, đời sống nhân dân ấm no, sung túc.

Phạm Thị Như Phong

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư