Thứ 2, 15/07/2024, 11:16[GMT+7]

Thành phố Thái Bình: Hành trình 70 năm vươn mình phát triển Kỳ 2: Hành trình đi tới

Thứ 2, 24/06/2024 | 21:21:58
6,792 lượt xem
Trong hành trình phát triển, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước tặng cán bộ, nhân dân thị xã Thái Bình mãi mãi là niềm tự hào, là điểm tựa vững vàng để thành phố Thái Bình vươn tới những tầm cao.

Thành phố chiếm gần 25% tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh.

Hậu phương vững chắc 

Sau hòa bình lập lại, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã tập trung khôi phục lại kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh; cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với tiểu thương, thợ thủ công và công thương tư bản tư doanh; thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965). Những thắng lợi giành được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng đã tạo ra những điều kiện vững chắc để Đảng bộ và nhân dân thị xã tiếp tục đối phó với hai cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược: 1965 - 1968 và 1972. Với truyền thống cách mạng kiên cường, Đảng bộ và nhân dân thị xã vừa phòng, chống, đánh trả máy bay địch vừa phải duy trì phát triển sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân thị xã đã tiễn trên 14.000 người con thân yêu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chấm dứt chiến tranh có 1.960 anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng đất nước quê hương, 1.659 thương binh đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường, nhiều đồng chí đến nay còn mang trong mình thương tích, bệnh tật, di chứng của chiến tranh. 

Đổi mới và hội nhập 

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn vết thương nghiêm trọng do đế quốc Mỹ gây ra trong cuộc chiến tranh xâm lược dã man. Đó là một công việc cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn”. Vì vậy, Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, XVII, XVIII, XIX đề ra, với phương châm hành động là: “Tất cả cho sản xuất, tất cả cho chủ nghĩa xã hội, tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân”, tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; mà trực tiếp và trước mắt là tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Niềm vui hòa bình, thống nhất đã thúc giục người dân thị xã Thái Bình ra sức khôi phục và xây dựng quê hương giàu đẹp hơn. Cột mốc quan trọng đánh dấu sự đi lên của thị xã là năm 2003, thị xã Thái Bình được công nhận là đô thị loại III. 

Có thể nói, từ khi có chủ trương đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân thị xã Thái Bình đã vận dụng sáng tạo, phù hợp vào hoàn cảnh thực tế của địa phương, từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định dần tình hình kinh tế - xã hội và đạt được những thành quả đáng khích lệ, tạo đà vươn lên mạnh mẽ. Năm 2004, thị xã lên thành phố. Từ chật hẹp thành rộng lớn, từ manh mún khó nghèo thành khang trang và sung túc... Từ một thị xã nông nghiệp là chủ yếu nay đã chuyển mình trong nhịp sống mới đô thị hóa. Người thành phố hướng về phía trước với tầm nhìn rộng mở, phát triển không gian theo các phân khu: khu trung tâm đô thị hiện hữu; không gian sông Trà Lý; khu công nghiệp; các khu đô thị; các trung tâm thương mại... 

Hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh 

Thời gian qua, với phương châm chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, thận trọng, khôn khéo, công khai, minh bạch, đúng luật, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Kiểm soát chặt chẽ an ninh trong tôn giáo, đạo lạ, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đảng bộ thành phố xây dựng chính quyền ở cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, một nền hành chính vì dân hướng đến phục vụ tốt cho nhân dân, doanh nghiệp và được nhân dân tin tưởng. 

Các đảng viên phường Bồ Xuyên nhớ lại một thời gian khó.

Đến giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra 57 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII. Cấp ủy hai cấp thực hiện 74 cuộc kiểm tra, 65 cuộc giám sát; trong đó Thành ủy thực hiện 10 cuộc kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra hai cấp thực hiện 146 cuộc kiểm tra, 50 cuộc giám sát. Các đồng chí Thường trực Thành ủy trực tiếp đối thoại với người dân tại dự án chỉnh trang đô thị ven sông Trà Lý để kịp thời chỉ đạo trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân, được nhân dân đồng thuận cao. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đã thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia và có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, đem lại nhiều kết quả thiết thực và tạo nên sự đoàn kết gắn bó nhân dân ở cơ sở, trở thành cầu nối giữa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Những thành tựu to lớn đạt được sau 70 năm kể từ ngày giải phóng đang khát vọng xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I mạnh giàu, đáng sống, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, xứng danh truyền thống cách mạng anh hùng. 


(còn nữa) 

Minh Nguyệt