Thứ 7, 10/12/2022, 05:16[GMT+7]

Tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tăng hơn 255.816 triệu đồng

Thứ 5, 20/10/2022 | 15:45:07
11,603 lượt xem
Sáng ngày 20/10, UBND tỉnh họp nghe Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt hơn 3.589.844 triệu đồng, tăng hơn 255.816 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2021, trong đó nguồn vốn trung ương cấp chiếm 77,74%; nguồn vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất chiếm 20,06%, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 2,20%. Tổng dư nợ đạt hơn 3.585.062 triệu đồng tăng so với đầu năm là 254.577 triệu đồng, với 88.011 khách hàng đang vay vốn còn dư nợ. Nợ quá hạn đến ngày 30/9 chiếm 0,10% tổng dư nợ. Hiện toàn tỉnh có 2.726 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện 10 chương trình tín dụng chính sách được ủy thác qua các tổ chức chính trị, xã hội cùng 2 chương trình tín dụng cho vay trả lương và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập do Ngân hàng CSXH cho vay trực tiếp; vốn cho vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đã đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống; thông qua các chương trình tín dụng đã góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, đến ngày 30/9, toàn tỉnh có 341 thành viên ban đại diện HĐQT tỉnh, cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát 7 lượt huyện, 118 lượt xã, 322 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 1.815 hộ.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà phổ biến việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng tại xã Kim Trung.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trong 9 tháng đầu năm đã bám sát chỉ đạo của Ngân hàng CSXH và của tỉnh để triển khai thực hiện tốt kế hoạch được giao. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy, HĐND, UBND chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung Kết luận số 06-KL/TW, Kế hoạch số 36-KH/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chủ động tham mưu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhận diện đúng đối tượng thụ hưởng để cho vay, không bỏ sót đối tượng, không để trục lợi chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là kiểm tra đột xuất để phát hiện kịp thời những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình cho vay ưu đãi ở cơ sở; tiếp tục rà soát, tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên; xác định được nguyên nhân và có biện pháp cụ thể để xử lý, giải quyết từng trường hợp nợ quá hạn… nhằm thu hồi và nâng cao chất lượng, hiệu quả cho vay; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho thành viên ban đại diện ngân hàng CSXH các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay sử dụng vốn đạt hiệu quả cao.

Thanh Thủy