Thứ 5, 09/02/2023, 01:04[GMT+7]

Nâng cao hiệu quả hoạt động ngành tài nguyên và môi trường

Thứ 2, 19/12/2022 | 21:21:36
9,491 lượt xem
Năm 2022, vượt qua những khó khăn, ngành tài nguyên và môi trường Thái Bình đã đạt được những kết quả nhất định, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra hoạt động khai thác cát trên vùng biển Thái Thụy.

Là ngành đảm nhiệm nhiều lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, vì vậy, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở. Năm 2022, ngành đã tập trung triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ bản nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, trong đó chú trọng triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự ổn định chính trị tại địa phương như công tác pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ bản, tăng cường thanh tra, kiểm tra nâng cao hiệu quả nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường, kỷ luật, kỷ cương chấp hành chế độ công vụ của cán bộ, công chức. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm của tỉnh về giao thông, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đã thẩm định, trình UBND tỉnh 149 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, gia hạn tiến độ sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích trên 498ha; 87 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, diện tích 233ha. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở đối với 2 dự án, diện tích 3,34ha. Tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của 13 trường hợp, diện tích 71,55ha. Đã hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thành phố; quyết định điều chỉnh, bổ sung địa điểm dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện, thành phố;  phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Thái Bình báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh: Khu công nghiệp Liên Hà Thái, đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, tuyến đường bộ ven biển...; tham gia củng cố hồ sơ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất một số dự án đầu tư; thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ được giao để phục vụ đề án di dời thực hiện quy hoạch ven sông Trà Lý khu vực thành phố.

Quan trắc môi trường không khí tại khu vực Quảng trường Thái Bình.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường luôn được ngành đặc biệt quan tâm, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tổ chức kiểm tra, đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt cho các xã có lò đốt rác trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giám sát về bảo vệ môi trường. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. Đã tổ chức kiểm tra chuyên ngành đối với 63 đơn vị, thanh tra chuyên ngành đối với một đơn vị. Qua đó chỉ ra những tồn tại, vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường để các tổ chức, cá nhân khắc phục, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tồn tại, vi phạm theo quy định của pháp luật. Trình Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp, với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp.

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước, thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, môi trường xuống cơ sở; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua việc cắt giảm thời gian thực hiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

Minh Nguyệt