Chủ nhật, 29/01/2023, 03:53[GMT+7]

Chuyển biến tích cực trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ nhật, 08/01/2023 | 20:46:24
8,921 lượt xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường chấn chỉnh, bố trí hợp lý công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân; không để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ làm phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiền Hải hướng dẫn người dân thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian qua, công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC lĩnh vực đất đai được quan tâm; quy trình, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn và công khai, minh bạch, cơ bản bảo đảm chất lượng. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết: Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đặt ra yêu cầu đối với các chi nhánh cấp huyện phải nâng cao ý thức trách nhiệm, trên cơ sở nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật hiện hành để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân. Bên cạnh đó, thay đổi lề lối, tác phong làm việc, quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ; những vấn đề vướng mắc, chưa rõ quy định các chi nhánh cấp huyện đã kịp thời báo cáo về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để giải đáp, hướng dẫn kịp thời. 

Trong năm 2022, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định ký gần 33.500 GCN cho hộ gia đình, cá nhân; các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận, hoàn thiện gần 11.000 hồ sơ chuyển phòng tài nguyên và môi trường thẩm định, trình chủ tịch UBND huyện,thành phố ký GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Luân chuyển 47.400 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính; thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 14.300 hồ sơ; đăng ký giao dịch bảo đảm 36.000 hồ sơ; thực hiện chỉnh lý thường xuyên và thông báo chỉnh lý biến động của gần 14.000 thửa đất... 

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tiền Hải chia sẻ: Trung bình mỗi ngày tôi tiếp nhận 40 - 50 hồ sơ cấp GCN, đăng ký giao dịch bảo đảm. Khối lượng công việc nhiều. Hầu hết các hồ sơ phải hướng dẫn lại cho công dân; hướng dẫn 1 lần không hiểu phải hướng dẫn lại 2 - 3 lần. Nhiều hồ sơ tôi gọi điện trực tiếp cho cán bộ địa chính xã để phối hợp, hướng dẫn giúp công dân đỡ phải đi lại. 

Ông Trần Văn Huấn, xã Vũ Lăng (Tiền Hải) cho biết: GCNQSDĐ của gia đình tôi cấp từ năm 1996 đến nay có nhiều biến động về đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa nên không còn phù hợp. Tôi lên huyện để cấp đổi lại GCN, đồng thời tôi muốn tách một phần diện tích đất ở cho con trai. Được cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện hướng dẫn chi tiết những giấy tờ, thủ tục cần phải hoàn thiện nên tôi thấy rất hài lòng. 

Theo Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Kiến Xương Tô Duy Diệp, với khối lượng công việc trung bình hơn 1.000 hồ sơ/tháng, Chi nhánh bố trí cán bộ luân phiên nhau giải quyết thủ tục cấp GCN cho người dân, làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật nên cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ quá hạn. Chi nhánh có 2 thủ tục giải quyết “5 tại chỗ” tại trung tâm hành chính công: thủ tục khai thác thông tin và giao dịch bảo đảm được thực hiện ngay trong ngày để người dân không phải đi lại nhiều. Năm 2022, Chi nhánh đã tiếp nhận 13.000 hồ sơ cấp mới, cấp đổi và giao dịch bảo đảm; cơ bản hồ sơ được giải quyết đúng hạn. 

Năm 2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền người sử dụng đất về tầm quan trọng của GCNQSDĐ, những lợi ích mang lại sau khi được cấp GCNQSDĐ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, quy trình, thủ tục cấp GCNQSDĐ, lập hồ sơ địa chính ở tất cả các cấp để phát hiện, khắc phục, xử lý kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện; không để xảy ra hồ sơ trễ hạn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. 

Minh Nguyệt