Thứ 5, 07/12/2023, 01:40[GMT+7]

Doanh nghiệp tận dụng các FTA để phát triển và hội nhập

Thứ 7, 18/11/2023 | 11:32:57
8,298 lượt xem
Tận dụng những cơ hội các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại, mỗi doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã phát triển mở rộng được thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu góp phần vượt qua khó khăn, hội nhập và mang lại việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Video: 181123-DOANH_NGHIEP_TAN_DUNG_FTA_-_S2.mp4?_t=1700281911

Khắc Duẩn – Anh Dân