Chủ nhật, 24/09/2023, 04:18[GMT+7]

Chuyển đổi năng lượng xanh để phát triển

Thứ 2, 05/06/2023 | 15:21:28
1,795 lượt xem
Nhằm giúp doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động khắc phục những khó khăn trong quá trình sản xuất, Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương đã hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Hải Ngọc (khu công nghiệp Tiền Hải) 300 triệu đồng từ nguồn vốn khuyến công quốc gia để đầu tư lắp đặt trạm sinh khối đã góp phần đẩy mạnh sản xuất.

Video: 050623-CHUYEN_DOI_NANG_LUONG_XANH_DE_PHAT_TRIEN.mp4?_t=1685953238

Khắc Duẩn