Thứ 2, 25/09/2023, 20:31[GMT+7]

Chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 17/05/2021 | 09:03:22
10,958 lượt xem
Chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 3.

Họ và tên: Nguyễn Văn Thân
Ngày tháng năm sinh: 2/2/1955
Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Video: NGUYEN_VAN_THAN.mp4

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-MTTQ-BTT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình về việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử, tôi trân trọng báo cáo nội dung chương trình hành động của cá nhân như sau:
Thứ nhất, với tư cách là đại biểu Quốc hội tái cử khóa XV, tôi ưu tiên hàng đầu việc tăng cường, mở rộng các hoạt động tiếp xúc cử tri trong cả nhiệm kỳ tới, đa dạng hóa về mặt hình thức, tăng cường về cả số lượng và chất lượng các cuộc tiếp xúc.

Thứ hai, tôi sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tham gia các ý kiến có chất lượng đối với các vấn đề còn dang dở của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; tham gia đề xuất với Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình ban hành các nghị quyết, chủ trương, chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 6/2017) cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ ba, tôi sẽ tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động giám sát của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường; các chính sách xã hội đặc biệt như chính sách đối với người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc da cam, người cao tuổi; tập trung giám sát các vấn đề về quản lý, sử dụng tài sản công, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Song song với đó, tôi sẽ thường xuyên trao đổi với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bảo đảm các hoạt động giám sát thực sự có hiệu quả.

Thứ tư, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục vận động tối đa sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp để xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với nhu cầu, khả năng của người dân và doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, chẳng hạn như về đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế số; thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước, làm cầu nối để hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh gia tăng kết nối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, nhất là với các tập đoàn kinh tế lớn và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết, chẳng hạn như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA); từ đó giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của các sản phẩm chủ lực như nông sản và đồ thủ công mỹ nghệ,...

Ngoài ra, với vai trò là cánh tay nối dài của Chính phủ tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân tôi và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ nỗ lực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp cận nhanh và có hiệu quả với các chính sách của Nhà nước, nhất là các chính sách hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh Covid-19; góp phần giúp Đảng bộ tỉnh Thái Bình và các đơn vị ứng cử hoàn thành mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Thứ năm, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh rà soát, tham mưu các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện đầu tư, kinh doanh tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, với hơn 7.250 doanh nghiệp, gần 450 hợp tác xã và hơn 130.000 hộ kinh doanh cá thể; từng bước hỗ trợ tỉnh nhà tham gia sâu hơn vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để bắt kịp với xu thế của thời đại; đẩy mạnh áp dụng chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hướng tới hình thành nên hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo với những doanh nghiệp start-up mang thương hiệu “Made by Thái Bình”.

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày