Thứ 2, 25/09/2023, 21:01[GMT+7]

Chương trình hành động của ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 2, 17/05/2021 | 09:30:31
14,899 lượt xem
Chương trình hành động của ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 3.

Họ và tên: Ngô Đông Hải 

Ngày tháng năm sinh: 25/10/1970
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Video: NGO_DONG_HAI.mp4

Tháng 9/2018 tôi được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng điều động về công tác tại tỉnh Thái Bình và được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến tháng 6/2020, được sự ủng hộ, tạo điều kiện của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự tín nhiệm của nhân dân và đảng viên trong tỉnh, tôi đã được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Đến cuối tháng 01/2021, tôi vinh dự được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây vừa là vinh dự cao quý, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, trách nhiệm đến cùng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Trong hơn hai năm qua, tôi đã thực sự gắn bó với mảnh đất Thái Bình. Với sự cầu thị, tinh thần trách nhiệm cao, dù trên cương vị nào tôi luôn cùng với các đồng chí trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ tỉnh; sự tín nhiệm, ủng hộ của toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng, định hướng đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh; phối hợp đồng bộ cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Qua quá trình công tác đó, được sự tín nhiệm của các đồng chí đảng viên và nhân dân trong tỉnh, tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 3 (khu vực thành phố Thái Bình và hai huyện Tiền Hải, Kiến Xương). Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi vào Quốc hội, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, với chương trình hành động cụ thể như sau:

Một là, từ kinh nghiệm trong quá trình công tác, những khó khăn, thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, tôi sẽ tích cực đem các vấn đề có tính thực tiễn để tham gia có chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật và các cơ chế, chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng để thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng, phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi cao; đồng thời, đề xuất với Quốc hội xem xét, có các chủ trương, chính sách sát với thực tiễn, trong đó quan tâm đến các lĩnh vực: tăng cường tiềm lực cho quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường; quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; các chính sách xã hội, chính sách đối với người và gia đình có công, hỗ trợ cho người nghèo, người có thu nhập thấp; việc làm cho người lao động, hỗ trợ cho công nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19..., trong đó trước mắt ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong vùng để tạo động lực thúc đẩy phát triển chung; các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn xây dựng nông thôn mới nhằm không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân.

Hai là, tích cực tham gia vào việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ theo hướng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham gia góp ý với Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật, tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật còn chồng chéo, không phù hợp, khắc phục tình trạng luật chậm đi vào cuộc sống nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong đời sống xã hội; tích cực góp phần không ngừng nâng cao chất lượng đối thoại trong thảo luận và hoạt động chất vấn tại diễn đàn Quốc hội.

Ba là, cùng các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri và Quốc hội, nắm vững tình hình thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri địa phương để phản ánh kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; kịp thời đôn đốc giải quyết. Cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực tranh thủ tối đa sự ủng hộ, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương đối với tỉnh cả về cơ chế, chính sách, cả về nguồn vốn đầu tư, giúp Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh của mình để đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu nhanh chóng xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Bốn là, tăng cường công tác giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, bảo đảm các chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi nghiêm túc tại địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Bố trí thời gian hợp lý đi nắm bắt tình hình tại cơ sở, gắn bó với cử tri và các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri và nhân dân vượt quá thẩm quyền giải quyết của tỉnh để phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Năm là, bản thân nguyện tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác để đóng góp có hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực.
Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi coi đây là niềm vinh dự tự hào, là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nhưng quan trọng hơn là tôi có cơ hội để cống hiến cho nhân dân nhiều hơn nữa trên cương vị là người đại biểu của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Bản thân tôi luôn xác định đầy đủ trách nhiệm của mình trước Trung ương, Chính phủ, trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Vì vậy, khi đồng thời là đại biểu Quốc hội, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng bộ và nhân dân giao phó, tôi sẽ có điều kiện hơn để trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo luật định; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Tôi xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình để hoàn thành trọng trách được nhân dân và cử tri tín nhiệm giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày