Chủ nhật, 01/10/2023, 00:23[GMT+7]

Chương trình hành động của ông Nguyễn Văn An, Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 18/05/2021 | 20:44:52
13,965 lượt xem
Chương trình hành động của ông Nguyễn Văn An, Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 2.

Họ và tên: Nguyễn Văn An (Nguyễn Minh An)
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1968
Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội.

Video: NGUYEN_VAN_AN_BAN_CHUAN.mp4

Được Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương đề cử, theo sự giới thiệu của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội; đặc biệt, được tỉnh Thái Bình chấp thuận, tôi rất vinh dự được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thái Bình. Nếu được các cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử do pháp luật quy định, tôi sẽ cố gắng đem toàn bộ khả năng, sức lực, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt các công việc sau đây:

Thứ nhất, nếu là đại biểu Quốc hội, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú ở cấp quản lý địa phương và đặc biệt am hiểu sâu sắc về hoạt động Quốc hội có được khi làm lãnh đạo Truyền hình Quốc hội, tôi sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ người đại biểu nhân dân trong việc Quốc hội thực hiện chức năng lập pháp và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước. Theo đó, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phục vụ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ hai, đại biểu Quốc hội là đại biểu của dân nên trước tiên phải trọng dân và hết lòng vì nhân dân phục vụ. Theo đó, tôi sẽ ra sức nghiên cứu, luôn đi sâu, đi sát, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, liên hệ mật thiết với nhân dân, hiểu rõ đời sống của nhân dân trên địa bàn ứng cử, định kỳ đi cơ sở và thực hiện đầy đủ lịch tiếp dân, ghi nhận nghiêm túc các ý kiến của cử tri, phản ánh trung thực các ý kiến đó với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giám sát giải quyết tới cùng các vấn đề cử tri kiến nghị. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp, quyết sách, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc và những kiến nghị của cử tri, góp phần củng cố và xây dựng lòng tin vững chắc của người dân với Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, sau khi nghiên cứu kỹ tình hình cụ thể của địa phương và lắng nghe ý kiến của người dân thông qua tiếp xúc với cử tri tại địa bàn ứng cử, tôi sẽ tích cực tham gia ý kiến với Quốc hội để từng bước có các quyết sách phù hợp về các vấn đề cụ thể đối với tỉnh nhà và bà con cử tri tỉnh nhà.

Là một người con của quê hương Thái Bình thân yêu, tôi cảm thấy vui mừng và tự hào trước những đổi thay, phát triển về mọi mặt của tỉnh nhà. Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt, tăng mạnh cả về số lượng dự án và vốn đầu tư; thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán được giao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa; hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX của tỉnh; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai kịp thời; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Các thủ tục hành chính đã được cắt giảm tối thiểu 40% thời hạn giải quyết so với quy định của trung ương; 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Sau đại hội đảng bộ các cấp, công tác dân vận được thực hiện có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng hết sức mình nỗ lực thực hiện tốt những công việc trọng tâm trong chương trình hành động của mình, toàn tâm, toàn lực giải quyết những khó khăn, tồn tại của tỉnh như sau:
Tôi sẽ tích cực tham gia cùng với các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ mối quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh nhà và địa phương trong việc phản ánh kịp thời những vướng mắc trong đời sống của nhân dân tại địa bàn nơi tôi ứng cử cũng như cử tri trên cả nước. Tích cực, chủ động tham gia đóng góp, đề xuất giải pháp với các cấp chính quyền để góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh mối liên hệ giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nhiều sản phẩm có công nghệ sản xuất đạt trình độ quốc gia và khu vực; phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư; giải quyết việc làm cho nhiều người dân, đảm bảo an sinh xã hội..., nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên một tầm cao mới. Thúc đẩy việc xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển của tỉnh, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế vùng với các tỉnh, thành lân cận, đặc biệt là Hải Phòng, Quảng Ninh,...

Tôi cũng sẽ tích cực đóng góp ý kiến với lãnh đạo tỉnh nhà trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nói chung, đặc biệt là việc giải quyết những yếu kém về quản lý tài nguyên môi trường, quản lý thực hiện quy hoạch và quản lý, giám sát sau cấp phép đầu tư; góp phần giải quyết kịp thời tình trạng lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép ở một số địa phương; thúc đẩy nhanh việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu dân cư, cụm công nghệp, làng nghề,... thông qua việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở các khu/cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường.

Là người đã từng lãnh đạo công tác khoa học công nghệ, tôi rất tâm đắc với việc cần phải tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương. Tôi cũng sẽ đóng góp ý kiến với Quốc hội và các cơ quan chức năng có những chính sách tạo điều kiện cho hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh nhà chủ động tham gia cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tạo được những đột phá hữu ích nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Là người có học vị tiến sĩ về quản lý hành chính công, tôi mong muốn được đem những kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm của mình trong việc giám sát, kiến nghị, đề xuất thúc đẩy một cách mạnh mẽ hoạt động cải cách hành chính của tỉnh ở một số sở, ngành, địa phương đang còn yếu kém nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp và các hình thức kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư, đáp ứng được mong đợi, yêu cầu của doanh nghiệp và nhân dân.

Trên đây là chương trình hành động của tôi. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, bản thân tôi với bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cử tri, lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tại địa bàn ứng cử - sẽ cố gắng hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt chương trình hành động của mình.


 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày