Thứ 2, 25/09/2023, 20:18[GMT+7]

Chương trình hành động của bà Vũ Thị Út, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở KH & CN tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 18/05/2021 | 21:03:44
4,368 lượt xem
Chương trình hành động của bà Vũ Thị Út, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình; Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 2.

Họ và tên: Vũ Thị Út
Ngày tháng năm sinh: 11/3/1982.
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình; Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

Video: VU_THI_UT.mp4

Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình có những bước phát triển đạt khá trong các tỉnh duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; 7 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, trong năm vừa qua, Thái Bình đã kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhưng bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn những khó khăn, bất cập cần được quan tâm trong thời gian tới như: thực trạng ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt; nước thải từ một số khu, cụm công nghiệp chưa được xử lý, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được bảo đảm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, được đánh giá là trụ đỡ cho nền kinh tế trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy vậy, tỉnh Thái Bình vẫn chưa có nhiều sản phẩm nông sản mang thương hiệu quốc gia; sản xuất nông nghiệp chưa theo chuỗi giá trị hàng hóa gây tình trạng được mùa mất giá. Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã có nhưng chưa được nhân rộng. Việc bảo quản, chế biến sản phẩm nông sản còn chưa được đầu tư đúng mức nên giá trị nông sản chưa được nâng lên. Đó là những điều còn khiến cho bản thân tôi, người học về nông nghiệp làm trong lĩnh vực khoa học còn băn khoăn, trăn trở.

Qua quá trình học tập, công tác, tôi hiểu biết được rằng, vị trí, vai trò của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội là rất quan trọng. Trở thành đại biểu Quốc hội vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm to lớn đối với mỗi ứng cử viên.

Nếu trở thành đại biểu Quốc hội, tôi có thể tham gia vào các hoạt động của Quốc hội và thông qua đó đóng góp vào hoạt động chung của Nhà nước để có thể giải quyết được các vấn đề còn tồn tại của địa phương, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày văn minh, giàu đẹp.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi xin tận tâm, tận lực để thực hiện tốt chương trình hành động với những nội dung chính như sau:
Thứ nhất, là đại biểu Quốc hội, tức là đại biểu của nhân dân thì phải đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Do đó, tôi sẽ thường xuyên gần gũi với cử tri; quan tâm lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cử tri; phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Đồng thời đôn đốc, theo dõi việc giải quyết của các cơ quan đó và báo cáo lại với cử tri.

Thứ hai, tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội để thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội theo đúng chức trách, thẩm quyền được phân công trong việc thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước nhằm bảo đảm cho những quy định của Hiến pháp và pháp luật được thi hành triệt để, nghiêm chỉnh và thống nhất.

Thứ ba, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, tập trung trí tuệ nghiên cứu, tham gia thảo luận ý kiến xây dựng pháp luật toàn diện về phát triển kinh tế; chống tham nhũng, lãng phí; chế độ với gia đình chính sách, người yếu thế trong xã hội; vấn đề nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm, chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ tư, với vị trí công tác là cán bộ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương, nếu được là đại biểu Quốc hội tôi sẽ tiếp tục cùng tập thể cán bộ ngành khoa học Thái Bình làm tốt vai trò quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, với các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân Thái Bình nói riêng.

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp; thúc đẩy lựa chọn, ứng dụng có hiệu quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ thông tin trong việc hoàn thiện, hoạt động hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử...;

Chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học cùng các quy trình sản xuất tiên tiến để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao nhằm sản xuất nông sản sạch, an toàn, chất lượng, kết hợp xây dựng giá trị thương hiệu sản phẩm; đưa các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch để liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phục vụ công tác khám, chữa, chăm sóc sức khỏe người dân; xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải từ các cụm, khu công nghiệp nhằm bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu góp phần phát triển Thái Bình nhanh, bền vững.

Thứ năm, là ứng cử viên nữ, tôi rất chú trọng đến vấn đề về bình đẳng giới, tôi sẽ góp tiếng nói của mình bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

Tôi rất mong được các đại biểu cử tri tin tưởng để tôi có thể thực hiện chương trình hành động này.

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày