Thứ 7, 30/09/2023, 23:23[GMT+7]

Chương trình hành động của ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 18/05/2021 | 21:06:34
9,431 lượt xem
Chương trình hành động của ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 1.

Họ và tên: Nguyễn Khắc Định
Ngày tháng năm sinh: 3/1/1964
Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Video: NGUYEN_KHAC_DINH_pct_Quoc_hoi.mp4

Được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Thái Bình - quê hương giàu truyền thống cách mạng và đang vươn lên đổi thay mỗi ngày trên con đường phát triển, tôi rất vinh dự, đồng thời cũng thấy được ý thức trách nhiệm của mình.
Tôi xin trân trọng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới quý cử tri và các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh nhà đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được ứng cử tại địa phương, được báo cáo với quý cử tri về chương trình hành động của mình và cho tôi thêm nhiều hiểu biết mới về quê hương Thái Bình.

Với mong muốn được cử tri tỉnh Thái Bình tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi nguyện sẽ tận tâm, tận lực làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động:
1. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, vì vậy, phải giữ mối quan hệ thường xuyên và gần gũi với cử tri để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng và các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri với Đảng, Nhà nước. Tôn trọng ý kiến của cử tri, kịp thời phản ánh, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cho cử tri. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ thường xuyên thông tin, tuyên truyền đến cử tri những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và những quyết sách mới của Quốc hội, góp phần thiết thực vào việc tổ chức thực hiện tốt các quyết sách đó.

2. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và các hoạt động khác của Quốc hội theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tập trung công sức, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng của Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Phối hợp tốt với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận để góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành chính sách, pháp luật, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Thái Bình nói riêng.

3. Bằng kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình, nhất là thời gian làm việc trong Văn phòng Chính phủ; làm việc trong Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nếu được trúng cử làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phát huy kinh nghiệm công tác, đề xuất Quốc hội tập trung xem xét, ra quyết sách và giám sát việc thực hiện có hiệu quả hơn đối với các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm và mong muốn như: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng nhà nước pháp quyền thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát huy sức mạnh của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn xã hội; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia; bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện chăm sóc sức khỏe, học hành, bảo đảm việc làm, an ninh, an toàn cho nhân dân; dành sự quan tâm hơn đến những người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, người nghèo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng bị thiên tai, hạn hán; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới...

4. Trở thành đại biểu Quốc hội, tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thì càng phải có trách nhiệm hơn đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh. Tôi sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong tỉnh thường xuyên nắm bắt thông tin, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh, nhất là các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa Thái Bình với các cơ quan Trung ương và các địa phương khác để giải quyết các công việc có liên quan nhằm khai thác và phát huy tốt lợi thế và tiềm năng của tỉnh nhà, nâng cao thu nhập của nhân dân, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh, bền vững.

5. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh, trong những năm qua, trên nhiều vị trí công tác, tôi đã luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần đó, phát huy những việc đã làm được, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống, kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao năng lực công tác, làm tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong cuộc sống, tôi sẽ cùng vợ, con, gia đình gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật; tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư; kiên quyết đấu tranh với những việc làm sai trái, quyết tâm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Với tấm lòng trân trọng, tôi mong muốn và chân thành cảm ơn quý cử tri ủng hộ, bỏ phiếu bầu tôi làm đại biểu Quốc hội. Tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động này, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; luôn chịu sự giám sát của cử tri, đồng thời lắng nghe ý kiến góp ý của cử tri để có thể điều chỉnh chương trình hành động thiết thực, phù hợp, hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày