Thứ 3, 06/12/2022, 05:21[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công phục vụ các dự án

Thứ 4, 05/10/2022 | 18:57:54
608 lượt xem
Chiều ngày 5/10, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, trong đó tập trung việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công phục vụ các dự án.

Việc thông qua các dự án mở rộng các tuyến đường góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Tại kỳ họp lần này, UBND huyện Quỳnh Phụ đã trình HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công cho 4 dự án thuộc các tuyến đường giao thông của huyện và tôn tạo một số hạng mục tại khu di tích lịch sử đình, đền, bến Tượng A Sào, xã An Thái (Quỳnh Phụ) với tổng mức vốn trên 30,8 tỷ đồng; thông qua 2 nghị quyết về quy hoạch chung đô thị mới tại một số xã của huyện; bổ sung vốn đầu tư công xây dựng và cải tạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết phê duyệt tờ trình của UBND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên UBND huyện.

Nguyễn Cường