Thứ 6, 03/02/2023, 02:01[GMT+7]

Chuyển đổi số từ “Kỳ họp không giấy tờ”

Chủ nhật, 11/12/2022 | 14:23:37
2,504 lượt xem
Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XVII triển khai “Kỳ họp không giấy tờ”, tài liệu được số hóa đã tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

Video: 111222-k%E1%BB%B3_h%E1%BB%8Dp_kh%C3%B4ng_gi%E1%BA%A5y_b%E1%BA%A3n_3.mp4?_t=1670743347

Thu Hiền - Tiến Đạt - Kiên Trung