Thứ 6, 03/02/2023, 21:05[GMT+7]

HĐND huyện Thái Thụy khóa XX tổ chức kỳ họp thứ năm

Thứ 3, 20/12/2022 | 16:16:06
2,348 lượt xem
Sáng ngày 20/12, HĐND huyện Thái Thụy khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy dự kỳ họp.

Năm 2022, kinh tế của huyện Thái Thụy có sự phục hồi nhanh trên các lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng đạt khá. Tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt hơn 29.436 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt hơn 5.438 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản ước đạt hơn 19.012 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ ước đạt hơn 4.984 tỷ đồng. Hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại trạng thái bình thường sau dịch Covid-19; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, trong đó hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy hải sản duy trì đà phát triển, vụ lúa xuân được mùa, năng suất đạt cao. Trong năm, huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của toàn huyện là 5 xã; chương trình OCOP được triển khai tích cực, hiệu quả. Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, được tỉnh đánh giá là một trong những huyện thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt kết quả khá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân; các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt; tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thái Thụy đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện trình kỳ họp; chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tổ chức phiên thảo luận tại hội trường nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, quân sự, văn hóa, y tế, giáo dục... đồng thời các đại biểu cũng biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Trần Tuấn