Thứ 4, 01/02/2023, 17:13[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Phấn đấu năm 2023 giá trị sản xuất tăng 12,8% so với năm 2022

Thứ 4, 21/12/2022 | 14:54:55
2,333 lượt xem
Sáng ngày 21/12, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu dự kỳ họp.

Năm 2022, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều lĩnh vực được đánh giá xếp loại dẫn đầu trong các huyện, thành phố, trong đó tổng giá trị sản xuất ước đạt 23.227,4 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 12,2% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 2.435 tỷ đồng, đạt 122,2% dự toán HĐND huyện giao, tăng 54,3% so với năm 2021, là năm đầu tiên có số thu vượt trên 2.400 tỷ đồng. Phong trào góp quyền sử dụng đất tiếp tục được nhân dân hưởng ứng tích cực, đến nay đã có 19 tuyến đường với 3.909 hộ hiến trên 337.555m2 đất ở và đất nông nghiệp. Hoạt động văn hóa, thông tin có nhiều đổi mới; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Nhiều dự án quan trọng đầu tư tại Quỳnh Phụ trong năm 2022 góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện.

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ đặt ra mục tiêu đưa giá trị sản xuất tăng 12,8% so với năm 2022; phấn đấu có từ 3-5 xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2% trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70% trở lên...

Tại kỳ họp, HĐND huyện Quỳnh Phụ đã thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của UBND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện trình kỳ họp; chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tổ chức phiên thảo luận tại hội trường về các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trên địa bàn...; đồng thời, các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Nguyễn Cường