Chủ nhật, 24/09/2023, 04:18[GMT+7]

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 tại huyện Thái Thụy

Thứ 3, 30/05/2023 | 19:04:20
3,182 lượt xem
Chiều ngày 30/5, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định số lượng chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát tại UBND huyện Thái Thụy.

Dù là huyện có số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sáp nhập nhiều nhất tỉnh, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố rất nhiều song do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như quan tâm giải quyết chế độ, chính sách người hoạt động không chuyên trách dôi dư, bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đúng quy định của Nghị quyết số 20 bài bản, khoa học, vì vậy không có đơn thư, khiếu nại. Số lượng người hoạt động không chuyên trách của huyện được giao là 293, số có mặt là 285, còn thiếu 8 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp thôn được giao là 508, số lượng người có mặt 507. Đến nay, cơ bản người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20; nhất là về công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ không chuyên trách; khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ không chuyên trách, nhất là cán bộ dôi dư; đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 20.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị huyện Thái Thụy trong quá trình sắp xếp cán bộ luôn thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20; sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách đúng quy định, chú trọng làm tốt cơ chế, chính sách với cán bộ dôi dư; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, quy hoạch tạo nguồn kế cận.

Trước đó, Ban pháp chế, HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 tại xã Tân Học.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát ở xã Tân Học.

Lãnh đạo xã Tân Học phát biểu làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát yêu cầu.


Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày