Thứ 3, 28/05/2024, 07:49[GMT+7]

HĐND huyện Hưng Hà: Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:56:53
12,534 lượt xem
Sáng ngày 5/4, HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất để thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; xem xét và cho ý kiến vào tờ trình thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Hưng Hà; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về sắp xếp ĐVHC cấp xã. Theo Đề án, huyện Hưng Hà đã tổ chức sắp xếp 3 xã gồm: Dân Chủ, Điệp Nông, Hùng Dũng lấy tên là xã Quang Trung với diện tích tự nhiên sau sáp nhập 17,68km2, quy mô dân số 23.379 người. Trụ sở làm việc được đặt tại xã Điệp Nông. Qua thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 xã Điệp Nông có 99,26%, xã Dân Chủ có 99,73%, xã Dân Chủ có 99,47% đồng thuận với Đề án. 

Xã Hùng Dũng tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết kỳ họp về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

Thanh Thuỷ

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày